De medewerkers

Pim

Brian

Michelle

Joris

Özden

Evert

Charlotte

Janine

Mette

Aaron

Esra

Rivka

Grisha

Hala

Aïmane

Bastian

Kelly

Nienke

Hugo

Laura

Philip

Emma

Metin

Het bestuur

Het huidige bestuur van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter: Brian Pouw

Secretaris: Michelle Iburg

Penningmeester: Grisha van der Linden

Huismeester: Kelly Burgering

Diensthoofd: Özden Paltun