ANBI - algemeen nut beogende instelling

De Stichting Rechtswinkel Amsterdam is normaliter gevestigd op de Dusartstraat 52, 1072 HT, te Amsterdam. In verband met werkzaamheden is de Stichting Rechtswinkel Amsterdam tijdelijk gevestigd op Jan Pieter Heijestraat 108, 1053 GT, Amsterdam.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is 003102877.

De stichting heeft tot doel het bieden van zo toegankelijk mogelijke juridische hulp aan sociaal- en/of economisch zwakkeren. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn, daar waar zich juridische en/of sociale problemen voordoen of kunnen gaan voordoen, voor zover andere instanties daarin niet of niet voldoende voorzien.

Het beleidsplan, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn terug te vinden in het jaarverslag.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het huidige bestuur van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: David Hakhoff

Secretaris: Veerle Neve

Penningmeester: Quirine Hoogenberg

Huismeester: Claudia van Hooff

Diensthoofd: Anne Smit Sibinga

Ook de medewerkers van de Stichting Rechtswinkel Amsterdam ontvangen geen beloning. Alle werkzaamheden binnen de Stichting Rechtswinkel Amsterdam vinden plaats op vrijwillige basis.

Het bestuur is te bereiken op: info@rechtswinkelamsterdam.nl